Budowa domu

4decba1ca9364Już nawet małe dzieci bawiące się w piasku tworzą pewne niewielkie, nietrwałe budowle. Podczas zabawy stwierdzają, że ich prace wykonywane są budowa. Nie możemy im odmówić słuszności, ponieważ tworząc zamki z piasku prowadzą swojego rodzaju budowę. Prawo budowlane określa wszelkie postępowania, które są związane z budową, zasady ich realizacji oraz postępowanie po skończonej budowie. Poza tym prawo budowlane posiada normy, które regulują działalność, jaką jest budowa. Podczas prowadzenia budowy, która jest jedną z robót budowlanych należy przestrzegać przepisów prawnych, które stwierdzają czego muszą przestrzegać osoby biorące udział w budowie. Za główne przepisy dotyczące budowy uznaje się przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz wszelkie inne normy, przepisy, aprobaty techniczne oraz dokumenty, które są związane z robotami budowlanymi. Budowa jest jednym z etapów procesu budowlanego.

Budowa jest przede wszystkim realizacją obiektu budowlanego. Prawo budowlane określa pewne wymogi, które należy spełnić aby móc przystąpić do budowy. Do tych wymogów zalicza się przede wszystkim to, że przed przystąpieniem do budowy musi być opracowany wcześniej projekt. Poza tym inwestor powinien uzyskać decyzję administracyjną, która pozwoli na budowę. Jak widzimy na przykładzie tych informacji budowa wale nie jest prostym procesem w porównaniu do budowania zamku z piasku.