Malarz ścienny

imagesPraca malarza ściennego na budowie należy do prac wykończeniowych. Po wymurowaniu ścian budynku i otynkowaniu ich, malarz ścienny przystępuje do swojej pracy, która polega na malowaniu ścian i sufitów. Malowanie to znaczy pokrywanie powierzchni ścian i sufitu wybraną farbą. Do malowania służą różnego rodzaju pędzle i wałki malarskie. Doświadczony malarz doskonale wie do jakiej powierzchni należy używać pędzla, a do jakiej wałka. Ogólnie można powiedzieć, że malowanie wałkiem jest łatwiejsze, należy tylko dobrać odpowiedniej szerokości wałek.

W sklepach z materiałami budowlanymi jest bardzo duży wybór farb malarskich. Szeroki wachlarz kolorów już gotowych farb, sprzedawcy jeszcze bardziej rozszerzają, proponując zrobienie farby o niepowtarzalnej barwie lub odcieniu. Dobry malarz zna różne rodzaje farb i ich właściwości, potrafi tez doradzić jaki kolor wybrać w zależności od przeznaczenia i wielkości danego pomieszczenia. Sufity maluje się, najczęściej, farbą białą, aby dawały wrażenie wysokiej przestrzeni pomieszczenia. W pomieszczeniach ciemnych i małych, najlepiej malować farbą jasną, rozświetlającą.

Pomieszczenie długie i wąskie, żaden malarz nie pomaluje w szerokie poziome pasy. Ogólnie tez wiadomo, że kolor zielony uspokaja i pomaga w odreagowaniu stresu, a kolor czerwony pobudza wszystkie zmysły, natomiast kolor niebieski i szary sprzyja nauce i twórczości.

Tynkarz elewacji

images (1)Od wieków ludzie ozdabiali swoje domy, nie tylko w środku ale również na zewnątrz. Przykładem mogą być, zachwycające swoim pięknem i bogatym zdobnictwem, barokowe elewacje kamieniczek na starym mieście w każdej większej miejscowości. Jak twierdzą niektórzy, elewacja domu świadczy o bogactwie i guście właściciela. W pewnym sensie to prawda, bo odnowienie elewacji jest bardzo kosztowne i trudne. Tynki, które stosuje się na elewację, noszą nazwę tynków szlachetnych. Rozróżniamy kilka gatunków tynków szlachetnych są to: sztablatura, stiuk, sztukateria i sgraffito. Sztablatura jest tynkiem szlachetnym wykonanym z gipsu, który po stwardnieniu wygładza się do połysku metalową pacą. Stiuk jest mieszaniną gipsu, wapienia i pyłu marmurowego, po stwardnieniu polerowany często imituje marmur. Sztukateria to odlewane elementy dekoracyjne i następnie montowane do ścian lub sufitu.

Sgraffito to technika nakładania kolejnych warstw tynku, a następnie częściowe ich wydrapywanie. Tynk szlachetny przeznaczony na elewację może nanieść  na ścianę tylko doświadczony tynkarz, ponieważ jest to trudne zadanie i efekt jest widoczny dla wszystkich. Jest kilka technik wykonywania tynków ozdobnych na elewację, tynk ozdobny nakrapiany wykonywany jest pędzlem lub miotełką, albo pistoletem natryskowym, tynk ozdobny czesany, czesze się metalowym grzebieniem o szeroko rozstawionych zębach w linii prostej, ukośnej lub falowanej.

Tynkarz ścian zewnętrznych

images (2)Zadanie tynkarza polega na otynkowaniu wymurowanej ściany lub sufitu, które polega na naniesieniu cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej, cementowej lub cementowo-wapiennej. Tynkować można ściany zewnętrzne, w celu zabezpieczenia ich przed działaniem deszczu, śniegu lub mrozu. Ściany wewnętrzne tynk zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi i parą wodną. Istnieje kilka technik nanoszenia tynku na ścianę, najtrudniejsza jest, stosowana tylko przez doświadczonych tynkarzy, metoda narzutu, która polega na umiejętnym rzucaniu zaprawy tynkarskiej na ścianę z odpowiednią siłą i pod odpowiednim kątem. Ze względu na jakość i widoczną fakturę tynku dzielimy je na: tynki zwykle, szlachetne, tynki z zapraw plastycznych i tynki specjalne.

Doświadczony i z długoletnią praktyką w swoim zawodzie tynkarz, doskonale rozróżnia wszystkie gatunki tynku i zna techniki ich wykonania. Tynki zwykłe wykonuje się jednowarstwowo, są surowe, tylko z grubsza wyrównane, stosuje się je w piwnicach i pomieszczeniach gospodarskich. Tynki specjalne to ciepłochronne i wodoszczelne. Tynki  wodoszczelne są to tynki jedno i dwuwarstwowe, powstają po zastosowaniu odpowiednich domieszek, na przykład,  gliny i odpowiedniego zagęszczenia tynku. Stosowane na powierzchniach narażonych na częste działanie wody. Tynki ciepłochronne stosuje się na ściany pozbawione izolacji termicznej, są to tynki dwuwarstwowe.

Tynkarz

images (3)Po zakończeniu pracy przez murarza, swoja pracę zaczyna tynkarz, którego zadanie polega na tynkowaniu ścian na zewnątrz i wewnątrz budynku. Tynk jest to cienka warstwa zaprawy tynkarskiej, którą pokrywa się powierzchnię ścian, sufitów, kominów czy filarów. Zadaniem tynku jest zabezpieczenie powierzchni ścian zewnętrznych przed działaniem czynników atmosferycznych, na przykład, deszczu, mrozu lub wiatru. Pokrywając tynkiem ściany wewnętrzne i sufit, tynkarz zabezpiecza je przed działaniem czynników wewnętrznych, na przykład, pary wodnej. Doświadczony tynkarz jako podkład pod elementy wymagające gładkiego podłoża, na przykład, kafelki stosuje tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy.

Ze względu na miejsce zastosowania tynki można podzielić na tynki zewnętrzne i wewnętrzne, a ze względu na technikę wykonania dzielimy na tynki jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trójwarstwowe. Tynkarz przed przystąpieniem do tynkowania ściany powinien przygotować podłoże, czyli oczyścić powierzchnię ściany lub sufitu, następnie musi zabezpieczyć sąsiadujące elementy przed zachlapaniem tynkiem. Teraz dopiero tynkarz przystępuje do tynkowania. W trójwarstwowym tynku pierwszą warstwę, tynkarz wykonuje rzadką i mocną zaprawą cementową, w celu zwiększenia przyczepności narzutu tynkowego do podłoża. Druga warstwa to właściwy narzut tynkarski, nanosi się go na wykonaną już wcześniej obrzutkę. Trzecia, zewnętrzna warstwa tynku nazywa się gładzią tynkową.

Pracownik ochrony

images (4)Po ogrodzeniu placu budowy i zwiezieniu materiałów budowlanych, priorytetem jest zatrudnienie pracownika ochrony, inaczej nazywanego stróżem. To znaczy, należy zatrudnić przynajmniej dwie osoby na to stanowisko, ponieważ plac budowy trzeba pilnować przez całą dobę, zamiennie jedna osoba w dzień a druga w nocy. Stróżem na budowie powinna być osoba odpowiedzialna i bardzo uczciwa. Dlatego kierownik budowy na stanowisko stróża nie zatrudnia przypadkowych ludzi, tylko znanych z uczciwości, sprawdzonych pracowników ochrony. W ten sposób kierownik budowy stara się uniknąć sytuacji, gdy to właśnie stróż wynosi z placu budowy materiały budowlane i je sprzedaje.

Stróż na placu budowy formalnie odpowiada finansowa za powierzone mu materiały, ale w praktyce wygląda to całkiem inaczej, stróż zgłasza kradzież odpowiednim władzom następnie trwa krótkie śledztwo na terenie budowy, i po pewnym czasie zostaje umorzone z braku dowodów. Stróżami przeważnie zostają ludzie starsi, którzy nie mogą z różnych względów, podjąć inną pracę. Przyjacielem i pomocnikiem w pracy stróża, czyli pilnowania placu budowy, jest pies obronny. Obecnie, duże firmy budowlane, mają czasami osobny etat dla psa pilnującego budowę, oczywiście jest to pies wyszkolony i bardzo pomocny w pilnowaniu. Stróż opiekujący się psem otrzymuje pewną kwotę, którą przeznacza na utrzymanie psa i na ustawowe szczepienia.

Ekipa sprzątająca

images (5)Ekipa sprzątająca wchodzi na teren budowy, właściwie, dopiero po zakończeniu budowy i zakończeniu prac wykończeniowych w budynku. Zadanie ekipy sprzątającej polega na wysprzątaniu całego budynku po zakończeniu prac budowlanych. Co prawda w czasie budowy również jest potrzebna osoba do sprzątania, ale jest to praca dla jednej albo dwóch osób, a nie dla całej ekipy. W czasie trwania budowy sprzątaczka, rzadko sprzątacz, wynosi niepotrzebne już odpady materiałów budowlanych. Również śmieci powstałe podczas procesu budowania, należy wynieść, aby nie zagrażały bezpieczeństwu pracowników.

W ekipie sprzątającej są, na ogół, ludzie starsi, niewykształceni, ale to nie znaczy, że nie mają żadnej wiedzy i doświadczenia w wykonywanym zawodzie, wręcz przeciwnie. Sprzątaczki doskonale orientują się na rynku sprzedaży preparatów przydatnych i pomocnych w sprzątaniu. Wiedzą jakich rozpuszczalników należy użyć do zmycia plam z różnorodnych farb, lub jakiego płynu nalać aby kafelki pięknie lśniły. Jest to wiedza bardzo przydatna nie tylko w pracy, ale również w życiu domowym. Ekipa sprzątająca ma za zadanie nie tylko wysprzątać cały budynek, łączne z umyciem wszystkich okien, ale również do jej obowiązków należy posprzątanie terenu wokół budynku. Praktycznie polega to na powrzucaniu wszystkich odpadków i śmieci do podstawionego kontenera.