Realizacja budowy

budownictwo-mieszkaniowe-koszalinPrzede wszystkim aby budowa była realizowana musi zaistnieć zlecenie, które daje inwestor. Poza tym realizację budowy może prowadzić nawet sam inwestor. Poza tym aby budowa mogła być prowadzona w poprawny sposób musi być dokonywany nad nią nadzór. Tym nadzorem może zająć się projektant, kierownik budowy bądź inspektor nadzoru inwestorskiego.  Budowa rozpoczyna się wówczas, gdy nastąpi podjęcie prac przygotowawczych.

Aby jednak tak mogło się stać najpierw kierownik budowy musi odebrać plac budowy. Musimy zdać sobie sprawę, że budowa nie jest prostym procesem, a jest przede wszystkim złożonym zespołem działań dotyczących techniki, organizacji oraz finansów. Aby wszystko prosperowało w bardzo dobry sposób i aby prace mogły być ukończone na czas dba o to kierownik budowy. Poza tym budowę mogą nadzorować inne organy takie jak urzędy, instytucje między innymi organ administracyjno- budowlany, inspekcja pracy, straż pożarna bądź straż miejska. Gdy prace zostaną już ukończone wówczas należy powiadomić o tym organ nadzoru budowlanego. Informuje się ich o ukończeniu prac budowlanych po to aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Jest to bardzo ważne, gdyż zostaje wtedy stwierdzone czy obiekt jest bezpieczny dla ewentualnych użytkowników tego obiektu.

Robotami budowlanymi może być również rozbiórka, montaż, przebudowa lub remont. Najczęściej w prostym rozumieniu budowa to wszelkie wykonywanie robót związanych z tworzeniem czegoś, budową nazywa się również potocznie plac budowy.